top of page

  REGISTRERE EN

  HJERTESTARTER

Vi retter en stor takk til alle som bidrar, og gjennom mest mulig korrekt og oppdatert informasjon vil hjertestarterregisteret redde liv. Dersom du kjenner til hjertestartere som ikke er registrert her, er vi svært takknemlige for din tilbakemelding.

Du kan også bruke skjemaet for å melde feil eller endringer. Deler og utstyr til din hjertestarter får du her.

Registrer din hjertestarter - så den kan redde liv

Skriv inn de opplysninger du kjenner til. Alle endringer og registreringer som innmeldes må først bekreftes av vår administrator, og mye av arbeidet utføres på frivillig basis. Det kan derfor ta noe tid før registreringen eller endringen vises på kartet. Dersom du har problemer med skjemaet under, prøv en annen nettleser. (Google Chrome er foretrukket).

 

Denne tjenesten er bygget på informasjon fra flere kilder. Norsk Hjertestarter- register arbeider aktivt for å bekrefte og å oppdatere opplysninger så raskt vi får kjennskap til dem. Dette gir allikevel ingen garanti for at all informasjon alltid er korrekt, og Norsk Hjertestarterregister fraskriver seg alt ansvar i denne forbindelse. Gjennom registreringen aksepteres tilsendelse av relevant informasjon, tilbakemeldinger og nyheter. All registrering og bruk er gratis.

Kun oppdatere utløpsdato for elektrode eller batteri?  Trykk her

AUTOMATISK TILSENDING av nytt

batteri og elektroder før utløpsdato!

nyhet.png

GRATIS varsling før utløpsdato 

batteri og elektroder

bottom of page