GRATIS OPPFØLGING AV BATTERI OG ELEKTRODER

Registrerer du utløpsdato for ditt batteri og elektroder hos oss, vil vi ta kontakt i forkant av utløpsdato med en påminnelse. Slik kan man enkelt sikre seg at hjertestarteren alltid er i beredskap, og tjenesten er gratis og uforpliktende. Du velger selv om du ønsker å kjøpe nye deler hos oss*. 

Jeg vil gjerne bli kontaktet før utløpsdato for elektroder og batteri til min hjertestarter:

* Batteri og elektroder kjøpt hos NORSK HJERTESTARTERREGISTER erstattes GRATIS etter bruk.

© 2012 Norsk Hjertestarterregister

  • Grey Facebook Icon