top of page

  Telefunken

  HR1

Telefunken_edited.png

Legemiddelverket som fag- og tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr i Norge, har i samarbeid med andre europeiske myndigheter avdekket svikt på Telefunken HR1 og FA1, Heartreset HR1 og FA1 produsert av Defiteq International B.V., Medipro International eller GGT Holding B.V. Det anbefales at hjertestarterne utilgjengeliggjøres snarest.

 

Vi oppfordrer eiere av Telefunken hjertestartere om å ta kontakt med oss for ytterligere informasjon og veiledning.

Telefunken AED elektroder
Elektroder voksne*
(over 20 kg)
N/A
Førstehjelpskoffert Akuttkoffert
Førstehjelpskoffert
Telefunken AED elektroder
Elektroder barn*
(under 20 kg)
N/A
Serviceavtale Oppfølging hjertestarter
Telefunken AED batteri
Batteri-pakke*
N/A

Annet utstyr eller 

førstehjelpsutstyr?

TRYKK HER

Brukersett akuttsett hjertestarter3.jpg
Akuttsett hjertestarter
Kr. 199,-
Service avtale
hjertestarter
Kr. 1.499,-

(Alle priser er eks. mva/frakt)

* Batteri og elektroder kjøpt hos NORSK HJERTESTARTERREGISTER erstattes GRATIS etter bruk.

bottom of page