top of page

REGISTRER DEG SOM INSTRUKTØR

Vi utvikler Norges største instruktørdatabase innen livredning og førstehjelp.

Hjertestarterregisteret opplever stor pågang av virksomheter i hele landet som trenger kurs, og vi trenger mange flere instruktører. Dersom du ønsker kursoppdrag kan du registrere deg her. Du velger selv hvilke oppdrag du ønsker å ta.

Vi søker deg som
  • har kompetanse inne ett eller flere fagområder: AHLR, DHLR, HHLR, NGF, NGF barn, FSE og lignende, eller har en førstehjelpsfaglig bakgrunn, er ambulanseutdannet, brannmann, sykepleierutdannet, eller har annen tilsvarende relevant bakgrunn.

  • ønsker å motta oppdrag i eget nærområde (fylke)

  • er pliktoppfyllende, ansvarsbevisst og samarbeider godt

  • disponerer egen bil

  • selv vil velge hvor mye man vil arbeide

Instruktøren skal primært avholde førstehjelpskurs for virksomheter innen privat -og offentlig sektor. Du vil også kunne veilede kundene innen førstehjelpsutstyr og bistå dem med førstehjelpsberedskapen, samt hjelp til å sjekke utstyr o.l.

Instruktøren vil selv bestemme hvilke oppdrag man ønsker, og kan fint koordineres med annet arbeid. Instruktører bør ha eget eller disponere undervisningsutstyr, (som f.eks. HLR dukker (barn og voksne), forbruksmateriell som hygieneduker, o.l. Dette kan våre registrerte instruktører også få kjøpt til svært gunstige vilkår av oss).

Registrer deg som Instruktør og oppdragsmottaker her:

Du kan også sende en mer utfyllende mail til support@norskhjertestarterregister.no.

Thanks! Message sent.

Instruktør.png
bottom of page