"Det medisinske utstyret skal til enhver tid virke tilfredsstillende og i tråd med regelverket, og brukere av elektromedisinsk

utstyr skal ha kunnskap i bruk av utstyret. Utført vedlikehold, endringer og reparasjoner skal dokumenteres"

 

(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-29-1373

Intervallservice med alt inkludert - til en lav pris

Nå kan du enkelt  sikre at virksomhetens hjertestarter alltid er klar og i beredskap, i tillegg til å tilfredsstille nasjonale krav og retningslinjer. Vi tar ansvaret og gjør din hverdag enklere.

Serviceavtale hjertestarter
 • Servicebesøk av tekniker ved intervall:

 • Systemsjekk og funksjonstest

 • Kontroll/utskiftning batteri - (Nytt inkludert)

 • Kontroll/utskiftning elektroder (Nye inkludert)

 • Kontroll av kontaktpunkt 

 • Evt. programvareoppdatering/sjekk

 • Rens av hjertestarter 

 • Registrering/servicehefte

 • Sjekk og evt. nytt godkjent akuttsett inkludert

 • Sjekk av beredskap- / førstehjelpskoffert 

 • Sjekk av veiledninger og evt. nye inkludert

 • Sjekk av skilting og evt. supplering inkludert

 • Avsluttende rapport til HMS

Fra kun kr. 390.- /mnd.

(Elektroder og batterier er inkludert i prisen og skiftes iht. intervall)

Servicetekniker2_edited.png

Thanks! Message sent.