top of page

Slettemelding

Norsk Hjertestarterregister har som oppgave å formidle informasjon om hjertestans, hjertestartere og deres plassering til allmennheten. Slik kan førstehjelpere, livreddere og akuttmedisinsk personale ha bedre forutsetninger for å redde liv. Med over 10.000 registrerte hjertestartere bidrar vi hver dag til en stadig bedre nasjonal beredskap mot hjertestans og tidlig død.

Våre registrarer har tilgang til en rekke gratistjenester for å opprettholde en høy nasjonal beredskap: 

  • Nyttig og oppdatert informasjon om hjertestartere, livredning og førstehjelpsutstyr i virksomheter

  • Oppfølging og påminnelser i forhold til utløpsdato samt automatisk tilsending

  • Rådgivning i forhold til behov, beredskap, plassering, utstyr m.m.

  • Informasjon om retningslinjer, anbefalinger og lovverk i Norge/Eu samt varsler og endringer i denne forbindelse

Vi har mottatt deres endring-/slettemelding, men må ha deres tilbakemelding for å kunne utføre sletting.

Registrar gir hjertestarterregisteret fullmakt til å slette all nødvendig informasjon i registeret og kartløsning, hos tilknyttede samarbeidspartnere, AMK og 113:

Melding om sletting av hjertestarter

Meldingen må fylles ut av en ansvarlig kontaktperson hos virksomheten. Registrar gir hjertestarterregisteret fullmakt til å slette all nødvendig informasjon i registeret og kartløsning, hos tilknyttede samarbeidspartnere, AMK og 113:
Are you experiencing any flu symptoms?

Takk, meldingen er under behandling

bottom of page