top of page

NORSK HJERTESTARTERFORENING

Norsk hjertestarterforening (NHF)

er tilgjengelig for alle, og er en medlemsorganisasjon for eiere av hjertestartere og alle de med interesse for en styrket akuttmedisinsk beredskap i Norge. Sammen oppnår vi fordeler og bedre betingelser, og samlet kan vi påvirke nasjonale beslutninger som kan påvirke det enkelte medlem.

Hjertestarterforeningen arbeider for å etablere et nasjonalt register over alle hjertestartere, og skal bistå sine medlemmer i forhold til vedlikehold og drift av hjertestartere. Hjertestarterforeningen skal formidle og veilede sine medlemmer i forhold til gjeldende offentlige regelverk og retningslinjer.

Vi skal arbeide for videre utplassering av hjertestartere slik at førstehjelpere, livreddere og akuttmedisinsk personale har bedre forutsetninger for å redde flere liv. Vi vil styrke beredskapen og den livreddende innsatsen gjennom kunnskap, og et landsdekkende nettverk av hjertestartere i Norge.

NHF skal formidle kollektive tilbud fra leverandører, og arbeide for bedre fordeler og betingelser på varer og tjenester til sine medlemmer.

 

bottom of page