top of page
Melding om flytting/ny lokasjon for hjertestarter 

Du må være registrert i hjertestarterregisteret for å kunne oppdatere tidligere innsendt informasjon. Registreringen gjelder for hjertestarteren på én bestemt adresse. Er det flere hjertestartere på samme adresse, fyller du ut en gang for hver. Dersom man ønsker automatisk tilsending av ny elektrode eller batteri, så kan du gjøre det gjennom denne linken. Vi vil da registrere utløpsdatoer, og følge dette opp videre for dere.

* Påkrevet utfylling

bottom of page