Prisgaranti

"Vi garanterer for at prisen som er gitt er den beste i markedet for sammenlignbare produkt(er). Dersom kunden kan dokumentere en bedre pris/avtale, tilbys kunden de samme betingelser eller heving/retur av produkt/avtale".

© 2012 Norsk Hjertestarterregister

  • Grey Facebook Icon