top of page
Registrere ny utløpsdato - skifte av elektrode eller batteri 

Du må være registrert i hjertestarterregisteret for å kunne oppdatere utløpsdatoer. Registreringen gjelder for hjertestarteren på én bestemt adresse. Er det flere hjertestartere på samme adresse, fyller du ut en gang for hver. Du kan velge å registrere både elektrode og batteri, eller bare en av dem. Dersom man ønsker automatisk tilsending av ny elektrode eller batteri, så kan du gjøre det gjennom denne linken. Vi vil da registrere utløpsdatoer, og følge dette opp videre for dere.

Ved skifte av elektrode: Registrer utløpsdato for elektrode. Denne finner du ved siden av timeglass-symbolet påført utsiden av elektroden.

Ved skifte av batteri: Registrer utløpsdato for batteriet (datoen må ofte beregnes ut fra datoen denne ble installert som ny i hjertestarteren, dersom den ikke har en utløpsdato påført. "Install before" dato er ikke utløpsdato. Noen hjertestartere har elektrode og batteri i én pakning, og da er det alltid påført utløpsdato gjeldende for både batteri og elektrode). Tips: Finn din hjertestarter og les mer om batteriholdbarhet:  http://www.norskhjertestarterregister.no/finn-din-hjertestarter

Timeglass.png

Takk. Registreringen er sendt

* Påkrevet utfylling

bottom of page