Registrere ny utløpsdato - skifte av elektrode eller batteri 

Du må være registrert i hjertestarterregisteret for å kunne oppdatere utløpsdatoer. Registreringen gjelder for hjertestarteren på én bestemt adresse. Er det flere hjertestartere på samme adresse, fyller du ut en gang for hver. Du kan velge å registrere både elektrode og batteri, eller bare en av dem. Dersom man ønsker automatisk tilsending av ny elektrode eller batteri, så kan du gjøre det gjennom denne linken. Vi vil da registrere utløpsdatoer, og følge dette opp videre for dere.

Ved skifte av elektrode: Registrer ny utløpsdato for elektrode. Denne finner du ved siden av timeglass-symbolet påført utsiden av elektroden.

Ved skifte av batteri: Registrer datoen det nye batteriet blir satt inn i hjertestarteren

Timeglass.png

Takk. Registreringen er sendt

* Påkrevet utfylling