I samarbeid med Alti Forvaltning utarbeider vi en oversikt over hjertestartere som beredskaputstyr i alle Alti sentere. Denne inkluderer følgende sentere:

Fyll ut gjeldende skjema under. Har dere flere hjertestartere på én eller flere lokasjoner, send rett skjema på nytt for gjeldende plassering:

Vi har egen hjertestarter:
Vi har ikke en hjertestarter:

© 2012 Norsk Hjertestarterregister

  • Grey Facebook Icon